Puno ljudi ima ideju što bi bilo dobro napraviti ili zna u što želi uložiti.  Potrebno je ideju ili potrebu pretvoriti u projekt kojeg je moguće prezentirati onome tko dodjeljuje novac. Pomažemo Vam da svoju namjeru pretvorite u projekt koji ima razrađene rezultate, ciljeve, proračun, aktivnosti i rizike provedbe. Nakon što se upoznamo s vašim poslovanjem, idejama i potrebama, provjerit ćemo može li Vaš projekt dobiti minimum bodova na natječaju potreban za dodjelu potpore kako ne biste nepotrebno trošili vrijeme i novac za pripremu prijave koja sigurno ne može rezultirati dodjelom potpore.

Naše naknade za pripremu, prijavu i/ili provedbu projekta ovise o kompleksnosti poslovanja prijavitelja, projekta i natječaja na koji se projekt prijavljuje.  Natječaji za dodjelu sredstava iz državnog proračuna te proračuna lokalne uprave i samouprave su jednostavniji za izradu prijave nego što je izrada prijave za dodjelu sredstava iz EU fonda. Naša naknada se uvijek sastoji od fiksnog dijela i varijabilne nagrade za uspjeh na natječaju.