Računovodstvene i knjigovodstvene usluge za poduzetnike, trgovačka društva, obrtnike i slobodna zanimanja obveznike poreza na dobit:

 

Priprema i vođenje poslovnih knjiga (KIF, KUF, dnevnik, glavna knjiga, ostala analitička knjigovodstva)

Obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava

Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijske izvještaje

Vođenje analitike kupaca i dobavljača

Sastavljanje godišnje porezne prijave

Priprema i vođenje knjigovodstvenih evidencija

Priprema i sastavljanje prijava PDV-a i ostalih poreznih izvještaja

Prijava i odjava radnika te sastavljanje Ugovora o radu

Priprema i obračun plaća radnika, sastavljanje propisanih evidencija i izvještaja

Priprema i obračun honorara i ugovora o djelu

Informiranje i savjetovanje u vezi poslovanja i poreznih i radnih propisa

 

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge za obrtnike i slobodna zanimanja, obveznike poreza na dohodak:

 

Obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava

Priprema i vođenje poslovnih knjiga (KIF, KUF, knjiga primitaka i izdatak)

Sastavljanje godišnje porezne prijave

Priprema i vođenje knjigovodstvenih evidencija za obveznike PDV-a

Priprema i sastavljanje prijava PDV-a i ostalih poreznih izvještaja

Prijava i odjava radnika te sastavljanje Ugovora o radu

Priprema i obračun plaća radnika, sastavljanje propisanih evidencija i izvještaja

Priprema i obračun honorara i ugovora o djelu

Sastavljanje posebnih izvještaja o poslovanju po zahtjevu klijenta

Informiranje i savjetovanje u vezi poslovanja i poreznih i radnih propisa

 

 

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge za profitne i neprofitne organizacije:

 

Priprema i vođenje poslovnih knjiga (KIF, KUF, dnevnik, glavna knjiga, ostala analitička knjigovodstva)

Obrada podataka na temelju knjigovodstvenih isprava

Sastavljanje kvartalnih i  godišnjih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijske izvještaje

Vođenje analitike kupaca i dobavljača

Priprema i vođenje knjigovodstvenih evidencija

Prijava i odjava radnika te sastavljanje Ugovora o radu

Priprema i obračun plaća radnika, sastavljanje propisanih evidencija i izvještaja,

Priprema i obračun honorara i ugovora o djelu

Informiranje i savjetovanje u vezi poslovanja i poreznih i radnih propisa