Savjetovanjem pružamo odgovore na porezne upite, poreznu optimizaciju, osiguravamo kontinuirano praćenje i smanjenje poreznih plačanjai rizika.

Porezne analize i strukturiranje transakcija

Porezno planiranje

Uštede na porezima

Optimizacija porezne bilance

Ino oporezivanje

Oporezivanje inozemnog dohotka i dobiti

Primjena ugov. o izbjeg. dvostruk. oporezivanja

Kontinuirano savjetovanje